Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δημόσια Λίστα Χειρουργείου

Κατάταξη Κωδικός Κλινική Είδος Επέμβασης Κατηγορία Επέμβασης Παρατηρήσεις
Κατάταξη Κωδικός Κλινική Είδος Επέμβασης Κατηγορία Επέμβασης Παρατηρήσεις
Κωδικός Έκτακτου Κλινική Είδος επέμβασης Απαίτηση ΜΕΘ
* Με ειδικές απαιτήσεις: Απαιτείται μονάδα εντατικής θεραπείας ή/και ειδικά υλικά χειρουργείου ή/και εξειδικευμένο προσωπικό.